Centra uzdevumi

Mūsu centrs specializējas aviācijas mašīnu un konstrukciju
perspektīvo diagnostikas tehnoloģiju izpētes darbos un izmēģinājumos.

Galvenā uzmanība tiek veltīta vibrācijai, kā vienam no informatīvākajiem parametriem testējamo objektu stāvokļa kontrolei. Mēs iedalām šādus objektus divās kategorijās:

  1. Konstrukcijas – lidaparātu elementi un agregāti, kas pilda nesošās funkcijas, piemēram, lidmašīnas fizelāža, astes daļa (stabilizatori, virziena un augstuma stūres), šasija, helikoptera spārni un astes sija u.c.
  2. Mašīnas, mehānismi un to agregāti (ieskaitot lāpstiņu), reduktori, gultņi u.c.

Kopā ar izmēģinājumiem centra uzdevumos ietilpst arī atbalsta sniegšana perspektīvo diagnostikas tehnoloģiju ieviešanai ekspluatācijā.

Liela daļa agregātu un konstrukciju diagnostikai domātu tehnoloģiju un sistēmu, ko ievieš darbā centra speciālisti, ir izstrādāta „D un D centrs” uzņēmumā, kas ir šādu metožu un programmnodrošinājuma piegādātājs tāda veida sistēmām. Plašāk par vibrodiagnostikas metodēm un principiem var uzzināt mājas lapā www.ddcentrs.lv

Izmantojot progresīvās izmēģinājumu metodes, kā arī jaunākos vibrācijas, svārstību un deformāciju mērījumu paņēmienus, mūsu centrs veic pilnvērtīgu aviācijas mašīnu un konstrukciju diagnostiku. Centra sastāvā ir laboratorija ar akreditāciju aviācijas tehnikas izmēģinājumu un diagnostikas jomā. Pateicoties tam, centra speciālisti izsniedz slēdzienus par atbilstību starptautiskajiem standartiem, kas ir nepieciešami, lai veikt sertificēšanu daļai aviācijas agregātu.