Ziņas

Aviācijas pētniecības centrs
tika nodibināts 2011. gadā

2018. gads

20. aprīlis

Pētījuma pabeigšana

Aviācijas Pētniecības Centrs kopā ar SIA “D un D centrs” veiksmīgi pabeidza pētījumu projekta Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas kompetences centrs (VITEKC) ietvaros. Projekts Nr.1.2.1.1/16/A/008 tika uzsākts 2016. gada 1.jūlijā. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR.

Pētījuma rezultāts ir aviācijas dzinēja vibrodiagnostikas tehnoloģijas prototips (dažādu diagnostikas tehnoloģijas kopums) vibropases veidā (Vibropassport™), kas ir demonstrēts aviācijas dzinēja stendā funkcionēšanas apstākļos. Pētījuma zinātniskie rezultāti ir publicēti sekojošos zinātniskajos rakstos:

  • A.Mironov, P.Doronkin, A.Priklonsky, I.Kabashkin, The Role of Advanced Technologies of Vibration Diagnostics to Provide Efficiency of Helicopter Life Cycle, Procedia Engineering, Proc. of the 16th Int. Conference “Reliability and Statistics in Transportation and Communication” (RelStat 2016), 2016, Riga, Latvia (Indexed in SCOPUS)
  • A.Mironov, P.Doronkin, A.Priklonsky, V.Badekha, Advanced Vibration Diagnostic Techniques for Overhaul Costs Saving of Helicopter Engines, 42nd European Rotorcraft Forum, Lille, France, 2016. (Indexed in SCOPUS)
  • Mironov A., Doronkin P., Priklonsky A. (2018) Advanced Vibration Diagnostics for Perspectives of Helicopter Technical Maintenance. In: Reliability and Statistics in Transportation and Communication. RelStat 2017. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 36. Springer, pp. 137-149. (To be indexed in SCOPUS).
Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds

2017. gads

22. decembris

APC akreditācija

Latvijas nacionālais akreditācijas birojs piešķīra Aviācijas Pētniecības Centram akreditāciju atbilstībai standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un citu piemērojamo dokumentu prasībām nereglamentētajā sfērā – lidaparātu un citu mašīnu un iekārtu agregātu un komponentu mehāniskā testēšana ar vibrācijas un citu dinamisko parametru mērīšanu.

15. novembris

Kompozītu lāpstiņu testēšanas metodika

Mūsu centrs veic kompozītu lāpstiņu un spārnu testēšanas metodikas izstrādi. Tiek plānots piedāvāt jaunas kompozītu lāpstiņu stāvokļa novērtēšanas metodes gan ražošanā, gan ekspluatācijā. Šāda metodika var tikt izmantota ne tikai aviācijā, bet arī enerģētikā vēja turbīnām un citās jomas.

17. augusts

Astes propellera balansēšanas sistēma

Pēc pasūtījuma no Latvijas industriālā partnera APC izstrādāja dinamiskās balansēšanas tehnoloģiju astes rotoram uz helikoptera. Projekta īstenošanas rezultātā mēs piegādājām pasūtītājam pilnu astes rotora balansēšanas tehnoloģiju.

18. aprīlis

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” izsludina iepirkumu

18.04.2017 SIA „Aviācijas pētniecības centrs” izsludina iepirkumu SIA „Aviācijas pētniecības centrs” izsludina šādu iepirkumu „Aviācijas dzinēja tehnoloģiskā kompleksa izveidošana vibropases pārbaudei un demonstrēšanai: aviācijas dzinēja datu reģistrācijas bloka un analīzes sistēmas iegāde”. Iepirkuma priekšmeta apraksts.

Iepirkums nepieciešams SIA „ Aviācijas pētniecības centrs” pētījuma Nr. 1." Aviācijas dzinēju agregātu dinamisko īpašību pētījums aviācijas dzinēju vibrodiagnostikas tehnoloģiju izpētei un kompleksā demonstrātora izveidei" vajadzībām projekta „Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs” un Latvijas finanšu līgumu aģentūra 2016.gada 16.septembrī noslēgusi līgumu Nr. 1.2.1.1/16/A/008. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. Iepirkuma priekšmeta aprakstu var apskatīt un lejupielādēt augstāk redzamajā saitē vai arī saņemt SIA „ Aviācijas pētniecības centrs” birojā Ziemeļu ielā 24, Lidosta Rīga, Mārupes nov., LV-1053, no 18.04.2017. līdz 3.05.2017. no plkst. 9.00. līdz plkst. 17.00. Piedāvājumi jāiesniedz SIA „ Aviācijas pētniecības centrs” birojā Ziemeļu ielā 24, Lidosta Rīga, Mārupes nov., LV-1053, līdz 3.05.2017. plkst.17.00.

20. janvāris

Iepriekšejo iepirkumu rezultāti

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” izsludinatājos iepirkumos uzvarētie uzņēmumi veiksmīgi izpildīja savas saistības un piegadāja:

  • Aviācijas dzinēja lāpstiņu aerodinamiskās nevienmērības mērījumu stends
  • Aviācijas dzinēja rotoru statiskās balansēšanas stends
  • Aviācijas dzinēja lielgabarītu gultņu dinamisko izmēģinājumu stenda aprīkojums
  • Tiek plānota pētījumu un testu virkne, kas palīdzēs pārbaudīt jaunās tehnoloģijas.

2016. gads

26. oktobris

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” izsludina iepirkumu

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” izsludina šādu iepirkumu „Aviācijas dzinēja lāpstiņu aerodinamiskās nevienmērības mērījumu stends” Iepirkuma priekšmeta apraksts Iepirkums nepieciešams SIA „ Aviācijas pētniecības centrs” pētījuma Nr. 1." Aviācijas dzinēju agregātu dinamisko īpašību pētījums aviācijas dzinēju vibrodiagnostikas tehnoloģiju izpētei un kompleksā demonstrātora izveidei" vajadzībām projekta „Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs” un Latvijas finanšu līgumu aģentūra 2016.gada 16.septembrī tika noslēgusi līgumu Nr. 1.2.1.1/16/A/008. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. Iepirkuma priekšmeta aprakstu var apskatīt un lejupielādēt augstāk redzamajā saitē vai arī saņemt SIA „ Aviācijas pētniecības centrs” birojā Ziemeļu ielā 24, Lidosta Rīga, Mārupes nov., LV-1053, no 26.10.2016. līdz 09.11.2016. no plkst. 9.00. līdz plkst. 17.00. Piedāvājumi jāiesniedz SIA „ Aviācijas pētniecības centrs” birojā Ziemeļu ielā 24, Lidosta Rīga, Mārupes nov., LV-1053, līdz 09.11.2016. plkst.17.00.

20. oktobris

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” izsludina iepirkumu

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” izsludina šādu iepirkumu „Aviācijas dzinēja rotoru statiskās balansēšanas stends” (Iepirkuma priekšmeta apraksts). Iepirkums nepieciešams SIA „ Aviācijas pētniecības centrs” pētījuma Nr. 1." Aviācijas dzinēju agregātu dinamisko īpašību pētījums aviācijas dzinēju vibrodiagnostikas tehnoloģiju izpētei un kompleksā demonstrātora izveidei" vajadzībām projekta „Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs” un Latvijas finanšu līgumu aģentūra 2016.gada 16.septembrī tika noslēgusi līgumu Nr. 1.2.1.1/16/A/008. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. Iepirkuma priekšmeta aprakstu var apskatīt un lejupielādēt augstāk redzamajā saitē vai arī saņemt SIA „ Aviācijas pētniecības centrs” birojā Ziemeļu ielā 24, Lidosta Rīga, Mārupes nov., LV-1053, no 19.10.2016. līdz 03.11.2016. no plkst. 9.00. līdz plkst. 17.00. Piedāvājumi jāiesniedz SIA „ Aviācijas pētniecības centrs” birojā Ziemeļu ielā 24, Lidosta Rīga, Mārupes nov., LV-1053, līdz 03.11.2016. plkst.17.00.

19. oktobris

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” izsludina iepirkumu

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” izsludina šādu iepirkumu „Aviācijas dzinēja lielgabarītu gultņu dinamisko izmēģinājumu stenda aprīkojums” (Iepirkuma priekšmeta apraksts). Iepirkums nepieciešams SIA „ Aviācijas pētniecības centrs” pētījuma Nr. 1." Aviācijas dzinēju agregātu dinamisko īpašību pētījums aviācijas dzinēju vibrodiagnostikas tehnoloģiju izpētei un kompleksā demonstrātora izveidei" vajadzībām projekta „Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs” un Latvijas finanšu līgumu aģentūra 2016.gada 16.septembrī tika noslēgusi līgumu Nr. 1.2.1.1/16/A/008. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. Iepirkuma priekšmeta aprakstu var apskatīt un lejupielādēt augstāk redzamajā saitē vai arī saņemt SIA „ Aviācijas pētniecības centrs” birojā Ziemeļu ielā 24, Lidosta Rīga, Mārupes nov., LV-1053, no 19.10.2016. līdz 02.11.2016. no plkst. 9.00. līdz plkst. 17.00. Piedāvājumi jāiesniedz SIA „ Aviācijas pētniecības centrs” birojā Ziemeļu ielā 24, Lidosta Rīga, Mārupes nov., LV-1053, līdz 02.11.2016. plkst.17.00.

20. septembris

Sākās jauns pētījums

Aviācijas Pētniecības Centrs kopā ar SIA "D un D centrs" īsteno aviācijas dzinēju agregatu dinamiskas ipašības pētijumu aviācijas dzinēju vibrodiagnostikas tehnoloģiju izpētei un kompleksā demonstrātora izveidei. Pētījuma mērķis ir lidojumu drošības un lidmašīnu tehniskās ekspluatācijas efektivitātes paaugstināšana, kā arī tehniskās apkopes izdevumu samazināšana. Šīs pētījums tiek īstenots projekta Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs ietvaros (VITEKC). Projekts Nr.1.2.1.1/16/A/008 tiek īstenots 2016.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR.

Европейский фонда регионального развития

2015. gads

12. janvāris

Pabeigta projekta „Perspektīvas aviācijas diagnostikas tehnoloģijas” īstenošana

2014.gada 31.decembrī pabeigta SIA „Aviācijas pētniecības centrs” projekta „Perspektīvas aviācijas diagnostikas tehnoloģijas” īstenošana, par ko uzņēmums 2012. gada 29. maijā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru noslēdza Līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr. 2012/0009/2DP/2.1.1.3.1./11/APIA/VIAA/032. Projekta rezultātā tika izveidots pētījumu centrs, kas apvieno industriālos dalībniekus, kā arī divas zinātniskās institūcijas, un kurā tiks veikta plaša mēroga pētniecība aviācijas nozarē un attīstītas inovatīvas metodes un līdzekļi gaisa kuģu diagnostikai, to ekspluatācijas personāla apmācībām u.c.

2014. gads

27. oktobris

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” pabeidz ēkas būvniecības otro posmu

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” (APC) līguma par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr. 2012/0009/2DP/2.1.1.3.1./11/APIA/VIAA/032 ietvaros 2014.gada oktobrī ir pabeidzis laboratorijas ēkas būvniecības otro posmu, par ko novembrī plānots iesniegt Valsts Izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) starpposma pārskatu. Laboratorijas būvniecību būvuzņēmējs SIA „JC” saskaņā ar noslēgto līgumu plāno pabeigt 2014.gada 31.oktobrī.

30. jūlijs

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” pabeidz ēkas būvniecības pirmo posmu

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” (APC) līguma par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr. 2012/0009/2DP/2.1.1.3.1./11/APIA/VIAA/032 ietvaros 2014.gada jūnijā ir pabeidzis laboratorijas ēkas būvniecības pirmo posmu un jūlijā iesniedzis Valsts Izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) starpposma pārskatu par šīm izmaksām. Laboratorijas būvniecību būvuzņēmējs SIA „JC” saskaņā ar noslēgto līgumu plāno pabeigt 2014.gada oktobrī.

30. aprīlis

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” uzsāk ēkas būvniecību

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” (APC) Līguma par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr. 2012/0009/2DP/2.1.1.3.1./11/APIA/VIAA/032 ietvaros 2013.gada oktobrī izsludināja atkārtotu iepirkumu par ēkas būvniecību saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu, iepirkumam tika noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.11.2013. 2013.gada 10.decembrī tika pieņemts lēmums par uzvarētāju – SIA „JC” ar piedāvāto līgumcenu 750 501,65 LVL. 2014.gada janvārī tika saņemts VIAA saskaņojums iepirkumam un 2014.gada 06.februārī tika noslēgts līgums ar SIA „JC”. Šobrīd saņemti visi nepieciešamie dokumenti un 22.aprīlī uzsākti būvdarbi.

30. janvāris

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” pagarina līgumu ar VIAA

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” (APC) 2012. gada 29. maijā noslēdza Līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr. 2012/0009/2DP/2.1.1.3.1./11/APIA/VIAA/032 ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par projekta „Perspektīvas aviācijas diagnostikas tehnoloģijas” īstenošanu. 2013.gada decembrī APC un VIAA vienojās par līguma grozījumiem un pagarināja projekta īstenošanas termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.

2013. gads

30. oktobris

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” izsludina jaunu iepirkumu

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” (APC) Līguma par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr. 2012/0009/2DP/2.1.1.3.1./11/APIA/VIAA/032 ietvaros 2013.gada oktobrī izsludināja atkārtotu iepirkumu par ēkas būvniecību saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu. Iepirkumam noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.11.2013.

30.jūlijs

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” saņem ERAF līdzfinansējumu

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” (APC) Līguma par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr. 2012/0009/2DP/2.1.1.3.1./11/APIA/VIAA/032 ietvaros 2013.gada maijā saņēma pēdējos iekārtu kompleksus: uz virtuālo aviācijas tehnikas modeļu bāzētu tehniskās apkopes un diagnostikas procedūru izstrādes laboratoriju un aviācijas gāzturbīnu dzinēja vibrācijas modelēšanas un eksperimentālo pētījumu kompleksu. Par iekārtām tika sagatavoti maksājuma pieprasījumi, un 2013.gada jūnijā APC saņēma Eiropas Savienības finansējumu Ls 432’163,17 apmērā.

01. maijs

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” pagarina līgumu ar VIAA

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” (APC) 2012. gada 29. maijā noslēdza Līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr. 2012/0009/2DP/2.1.1.3.1./11/APIA/VIAA/032 ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par projekta „Perspektīvas aviācijas diagnostikas tehnoloģijas” īstenošanu. 2013.gada martā APC un VIAA vienojās par līguma grozījumiem un pagarināja projekta īstenošanas termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim.

01. februāris

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” saņem ERAF līdzfinansējumu

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” (APC) 2012. gada 29. maijā noslēdza Līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr. 2012/0009/2DP/2.1.1.3.1./11/APIA/VIAA/032 ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par projekta „Perspektīvas aviācijas diagnostikas tehnoloģijas” īstenošanu. APC 2012.gada novembrī tika piegādāts helikoptera transmisijas monitoringa tehnoloģiju pētījumu un izmēģinājumu komplekss un tehniskās apkopes un aviācijas tehnikas diagnostikas virtuālās realitātes modeļu izstrādes eksperimentālā laboratorija, par ko decembrī tika sagatavots maksājuma pieprasījums un gada beigās saņemta otrā atmaksa no Eiropas Savienības finansējuma Ls 524 488.36 apmērā.

2012. gads

01. novembris

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” saņem ERAF līdzfinansējumu

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” (APC) 2012. gada 29. maijā noslēdza Līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr. 2012/0009/2DP/2.1.1.3.1./11/APIA/VIAA/032 ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par projekta „Perspektīvas aviācijas diagnostikas tehnoloģijas” īstenošanu. APC šī gada jūlijā tika piegādāti divi stendi – nesējpropellera ieliktņa un lāpstas modulēšanas un modālu izmēģinājumu komplekss, kā arī darbojošos mašīnu ritgultņu stāvokļa monitoringa metožu pētījumu un izstrādājumu komplekss, par ko augustā tika sagatavots maksājuma pieprasījums un septembrī saņemta pirmā atmaksa no Eiropas Savienības finansējuma Ls 168 698.96 apmērā.

16. augusts

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” iesniedz pirmo maksājuma pieprasījumu

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” (APC) 2012. gada 29. maijā noslēdza Līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr. 2012/0009/2DP/2.1.1.3.1./11/APIA/VIAA/032 ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par projekta „Perspektīvas aviācijas diagnostikas tehnoloģijas” īstenošanu. APC 2012.gada 03.augustā VIAA iesniedza pirmo maksājuma pieprasījumu un progresa dokumentāciju par pārskata periodu no 27.04.2012. līdz 31.07.2012. par kopējo summu 240 998.52 Ls, no kuriem 168 698.96 Ls ir pieprasītā atmaksa no Eiropas Savienības finansējuma. Pārskata perioda ietvaros tika piegādāti divi stendi – nesējpropellera ieliktņa un lāpstas modulēšanas un modālu izmēģinājumu komplekss, kā arī darbojošos mašīnu ritgultņu stāvokļa monitoringa metožu pētījumu un izstrādājumu komplekss.

29. maijs

SIA "Aviācijas pētniecības centrs" noslēdz līgumu ar VIAA

SIA „Aviācijas pētniecības centrs” 2012. gada 29. maijā ir noslēdzis Līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr. 2012/0009/2DP/2.1.1.3.1./11/APIA/VIAA/032 ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par projekta „Perspektīvas aviācijas diagnostikas tehnoloģijas” īstenošanu.